Huntress_werika Huntress_werika

,,Pravým poľovníkom sa len tak nestaneš ale tým sa musíš narodiť“

HUNTRESS_WERIKA
FACEBOOK INSTAGRAM

Niečo o mne. Kto som v skutočnom živote?

Prednedávnom som dostala zaujímavú otázku, že: ,, kto som v skutočnom živote ?“. Priznám sa, že som dostala prvýkrát takýto typ otázky  a potrebovala som určitý čas na to aby som vedela správne na ňu odpovedať. Tak teda ,,Kto som v skutočnom živote?“ V skutočnom živote som obyčajná žena pochádzajúca z malebnej dedinky na Záhorí, ktorá je obklopená lesmi a lúkami. Práve vďaka tomuto krásnemu prostrediu a rodinnému poslaniu mám blízko k prírode, ktorou súčasťou je aj neodmysliteľne POĽOVNÍCTVO. Áno, som poľovníčka, telom i dušou, hlavne tou dušou. Môj starý otec bol poľovníkom, otec a teraz aj ja môžem vykonávať dané životné poslanie s hrdosťou a cťou. Okrem toho, že som poľovníčka, vyštudovala som právo a pracujem v danom odbore. Je pravda, že právo ma nenapĺňa takou radosťou ale za to mi poskytuje možnosť sa venovať aj tomu, v čom vidím pravý zmysel.

Prečo som sa stala ambasádorom značky?

Po 10 rokoch som sa rozhodla, že mi nestačí len vyštudované právo, ale že chcem čosi viac v živote dosiahnuť a to práve v oblasti poľovníctva, ochrany prírody. A tak som sa opäť vydala na dráhu vysokoškoláčky, tentoraz vo Zvolene na Technickej univerzite, Lesníckej fakulte, odbor Aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Verím, že sa mi ju aj podarí úspešne doštudovať a doterajším i budúcim mojím konaním zlepším lepšie postavenie POĽOVNÍCTVA  v spoločnosti a budem hájiť dobre meno nás všetkých milovníkov prírody ako aj poľovníkov. K tomuto mi dopomáha aj firma J&B Hunting.  Keď ma chalani oslovili, či by som sa nechcela stať ambasádorkou danej firmy, priznám sa, najskôr som váhala ale po tom ako som si naštudovala ich ciele a vízie, som nemala najmenší pochyb a s radosťou som prijala spoluprácu.

Čo pre mňa znamená byť ambasádorom značky?

A teraz hrdo môžem povedať o sebe, že som ambasádorkou J&B Hunting a spolupracujem s úžasnými ľuďmi, ktorí vedia čo je podstata a význam poľovníctva. A vďaka tejto firme Vám môžem bližšie predstaviť produkty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou poľovníctva a strelectva.

Čo je podľa mňa skvelého na tejto značke?

Skvelé na tejto firme, spoločnosti je to, že  predstavujú, ponúkajú najvyššiu úroveň a kvalitu v produktoch a vo svojich službách. Ale aby ste mi uverili, musíte sami skúsiť ich profesionálny a príjemný prístup k Vaším požiadavkám, potrebám a dáte mi za pravdu 😉.
Na záver dodám, že mi je cťou byť súčasťou danej firmy, spoločnosti, o ktorej môžete počuť len pozitíva... Skutočne  sú ,,VIACNEZLENZBRANE“.

Huntress_werika Huntress_werika Huntress_werika Huntress_werika Huntress_werika Huntress_werika Huntress_werika Huntress_werika